Home

Welkom bij praktijk Jij Natuurlijk waar er aandacht is voor de gehele mens.

Hier wordt gekeken naar zowel de fysieke klacht als naar de factoren die het natuurlijk herstel hiervan beïnvloeden.

Dit kan een naburig gewricht zijn, de houding, maar ook mentale en emotionele factoren.

Met een actieve rol van de cliënt in het eigen herstel, zorgen we samen voor een optimaal en gezond resultaat.