Werkwijze

Voor een optimaal resultaat van de behandeling is het noodzakelijk dat ook de cliënt een actieve rol in het behandeltraject heeft. Ik vraag daarom ook volledig en eerlijk te zijn in de informatie naar mij toe. Als therapeut richt ik mij op de oorzaak van de hulpvraag en probeer ik te achterhalen wat de invloeden van de persoon hierop zijn en waardoor het natuurlijk herstel uit blijft. Dit kan een lokaal fysiek probleem zijn of een compensatie door een verkeerde houding of bewegingspatroon vanuit een andere regio in het lichaam. Naast het fysieke vlak kunnen ook spanningen, emoties en gedrags-, reflex- en overlevingspatronen een rol spelen bij klachten. Ik geef daarbij inzicht en wat mogelijk is om het beloop te beïnvloeden. 

Tijdens de intake neem ik graag de tijd voor mijn cliënt. Wanneer dit mogelijk is, wordt er de eerste keer bij de Fysiotherapie en Manuele Therapie een dubbele afspraak ingepland. Er is dan voldoende tijd voor het persoonlijk verhaal en een lichamelijk onderzoek. Wanneer de oorzaak duidelijk is, starten we tijdens deze afspraak direct de behandeling. Aan het einde van een afspraak geef ik advies om - in de periode tot de volgende afspraak - het herstel verder te bevorderen. Dit zijn meestal oefeningen en leefstijladvies. 

Om de juiste afstemming te vinden met andere betrokken zorgprofessionals, neem ik - in overleg met de cliënt - contact op met de desbetreffende huisarts, medisch specialist of verloskundige. Dit geeft een directe meerwaarde voor de therapie en de kwaliteit van leven.