Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hieronder staan een aantal vragen die veel voorkomen. Staat uw vraag er niet bij, dan kan u contact met mij opnemen om u verder te helpen.

 

Dit wordt bepaald door meerdere factoren.

 

Behandeling fysiotherapie en manuele therapie:

  • Als eerste is het afhankelijk of u verzekerd bent bij een zorg verzekeraar waarmee ik een zorgovereenkomst heb afgesloten

Voor 2024 heb ik met zorggroep VGZ, Zilveren Kruis , DSW en ASR en contract.

In onderstaande overzicht is te zien welke zorgverzekeraars onder deze zorggroepen vallen.

Indien u bij één van bovenstaande partijen of bij ONVZ uw zorgpolis heeft afgesloten loopt de declaratie via mij. Afhankelijk van de vergoedingen in de polis worden deze per keer volledig vergoed.

Heb ik met de door u gekozen zorgverzekeraar geen contract maar wilt u wel door mij behandeld worden, dan kan dit nog steeds. U ontvangt na de behandeling een factuur (via de mail), die u zelf indient bij de zorgverzekeraar. Hoeveel hiervan vergoed wordt, ligt aan het type polis waarvoor u gekozen heeft.

Ik adviseer u om goed bij uw zorgverzekeraar te informeren welke zorg er verzekerd is in uw polis. Het gaat hierbij niet alleen om de variant van de aanvullende polis, maar ook of het een naturapolis of restitutiepolis betreft. Dit heeft gevolgen voor de keuzevrijheid van de zorgverlener en de vergoeding bij gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

  • Als tweede is het afhankelijk of u (voldoende) aanvullend verzekerd bent.

Bent u niet (voldoende) aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten voor eigen rekening en wordt de factuur naar u gemaild. 


Bekijk bij tarieven wanneer de behandeling zelf betaald wordt.

 

Behandeling Lichaamsgerichte Psychotherapie (bv. Sensi therapie):

Lichaamsgerichte Psychotherapie (code 24513), zoals Sensi therapie, wordt de behandeling in 2024 vergoed door de volgende zorgverzekeraars: De Friesland, ONVZ, PNOzorg, VvAA, Menzis, PMA, Anderzorg, Zilveren Kruis, Avero Achmea, FBTO, OZF, CZ, Ohra, CZdirect en Nationale Nederlanden Zorg. 

Informeer bij de zorgverzekeraar of en hoeveel er van de lichaamsgerichte psychotherapie behandeling vergoed wordt. 
De kosten van de eventueel aangeschafte middelen worden niet vergoed.
De factuur wordt via de mail opgestuurd en kan je zelf indienen bij de zorgverzekeraar.

Deze vergoedingen staan los van mijn contracten voor de fysio- en manuele therapie.

  • De Fysio-, bekken- en Manuele therapie is voor iedereen vrij toegankelijk.
    Dit betekent dat zonder verwijsbrief van de huisarts een afspraak gemaakt kan worden. Wanneer er wel een verwijsbrief van de (huis)arts is ontvangen, dan neem je deze bij de intake mee voor de volledige informatie.
    In enkele gevallen is wel een verwijsbrief nodig. Dit is oa. bij kinderen onder de 18 jaar. U kunt contact met mij opnemen of dit noodzakelijk is in uw situatie.
  • Voor Lichaamsgerichte psychotherapie (bv. Sensi Therapie) is geen verwijsbrief nodig van de huisarts. 

Het verplichte eigen risico heeft betrekking op de (meeste indicaties die geleverd worden door) zorg uit de basisverzekering.

Fysio-, bekken- en manuele therapie valt in de meeste gevallen onder de aanvullende verzekering en heeft hierin geen invloed op uw eigen risico. 
Kinderen onder de 18 jaar hebben geen eigen risico, ook niet bij zorg vanuit de basisverzekering. 

Voor lichaamsgerichte psychotherapie (bv. Sensi therapie) geldt geen eigen risico, omdat deze onder de aanvullende verzekering valt.