Pols en Hand

Algemeen

Pols- en handklachten ontstaan vaak na een traumamoment of overbelasting door een plotselinge verkeerde beweging of langdurende belasting. De banden of het kraakbeen kunnen hierdoor beschadigd raken, waardoor de pols en hand niet goed meer bewegen. Kracht zetten en zwaar tillen kunnen dan zeer pijnlijk zijn.
Tijdens de zwangerschap en na de bevalling kunnen de veranderende hormonen en belasting zorgen voor een ander evenwicht in het lichaam, dit kan bijdrage aan het ontstaan van klachten.
In de zwangerschap ontstaan pols- en handklachten vaak in de combinatie van hormonen met overbelasting. Zo kunnen bij klachten als tintelingen in de handen of minder kracht en gevoel, de oorzaak gelegen zijn in de toename van vocht. De oorzaak kan ook elders liggen, bijvoorbeeld in de nek.
Zo is bij een Carpaal Tunnel Syndroom de oorzaak van de klacht zelden alleen -of helemaal niet- in de pols te vinden. Kijk voor meer informatie ook bij Fysio- en Manuele therapie pols en hand.

Gevolgen

Mensen gebruiken hun handen en polsen heel intensief. Klachten worden daarom ook direct als zeer ingrijpend en vervelend ervaren. Daarbij is het niet eenvoudig om handen en polsen niet te belasten en rust te geven. Een eenvoudige activiteit zoals het omdraaien van een sleutel of drinken inschenken kan al klachten veroorzaken. 

Oplossingen

(Bekken)Fysio- en Manuele therapie kan helpen bij pols- en handklachten. Een goed onderzoek naar alle factoren die van invloed zijn op de klacht is van belang voor het herstel. Met een juiste en structurele aanpak is het mogelijk weer pijnvrij te bewegen en je pols en hand optimaal te gebruiken. Lees hier meer over mijn werkwijze.